Thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh – #Status

” thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh

đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố

xoè tay bảo chúng ta đã cố

vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi. “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*