Thì mối quan hệ đó có nên tồn tại nữa không – #Status

Trong một mối quan hệ ..

…..khi ….

—>lời nói của bạn

không còn được lắng nghe

không còn được tôn trọng

Không còn …

Thì mối quan hệ đó có nên tồn tại nữa không ???????????

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*