Thì ra cảm giác khi thích một người, là cô đơn nhiều đến như vậy. – #Status

Thì ra cảm giác khi thích một người, là cô đơn nhiều đến như vậy. Đến một câu hỏi thăm cũng chẳng thể cất lời, bởi vì sợ rằng khi nhìn vào mắt của người, người sẽ nhìn thấu hết tâm tư này….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*