Thích một người không thích mình ,chính là dù mình có cố gắng đến mức nào – #Status

Thích một người không thích mình ,chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ ,mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt, thậm chí là không tồn tại ….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*