Thích thầm lạ lắm – #Status

Thích thầm lạ lắm. Vừa sợ người ta biết, mà lại cũng vừa muốn người ta thấu hiểu. Rõ ràng giấu che rất kỹ, bởi biết chắc người ta chẳng thích mình rồi. Thế mà vẫn để lộ ra sự quan tâm, chú ý, tìm hiểu. Cứ úp mở với đám bạn về người ta, còn đi trò chuyện với bạn thân của người. Dần dần, ai mà chẳng biết

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*