Thời điểm phụ nữ nói nhiều, chính là thời điểm họ yêu sâu đậm nhất. Phụ nữ yêu bao nhiêu, thì càng nói nhiều bấy nhiêu. – #Status

“Thời điểm phụ nữ nói nhiều, chính là thời điểm họ yêu sâu đậm nhất. Phụ nữ yêu bao nhiêu, thì càng nói nhiều bấy nhiêu.

Phụ nữ chỉ nói khi họ tràn đầy hi vọng và niềm tin vào mối quan hệ này. Im lặng – là khi họ kiệt sức và bất lực. Là đồng nghĩa với việc kết thúc bởi trái tim họ đã tổn thương đến tột cùng….”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*