Thực ra bất kì cô gái nào, dù gai góc hay mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước người đàn ông của mình cũng chỉ muốn được yếu đuối đi mà dựa dẫm vào – #Status

Thực ra bất kì cô gái nào, dù gai góc hay mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước người đàn ông của mình cũng chỉ muốn được yếu đuối đi mà dựa dẫm vào - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*