Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly – #Status

“Có những người, bạn không có cách nào quên được.

Có những việc, bạn không thể nào quên được.

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.”

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*