Tiếc nuối lớn nhất không phải là bỏ lỡ người tốt nhất. Mà khi bạn gặp được người tốt hơn, bạn đã dùng hết những thứ tốt nhất của mình rồi.. – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*