Tình bạn và tình yêu giống nhau, đều có một thời hạn sử dụng. Suy nghĩ một chút, có bao nhiêu bạn bè đã không còn liên lạc – #Status

Tình bạn và tình yêu giống nhau, đều có một thời hạn sử dụng. Suy nghĩ một chút, có bao nhiêu bạn bè đã không còn liên lạc, vẫn lặng lẽ tồn tại trong số danh bạ của mình.

Không phải là không muốn liên hệ, chỉ là nhân sinh tàn khốc, thời không biến đổi, đời tôi và bạn không có khả năng giao nhau một lần nữa. Thay vì gặp lại, không bằng hoài niệm, thay vì níu kéo, không bằng tùy duyên.

Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành, bạn đi ngang đời tôi, tôi đi ngang qua bạn, sau đó, mỗi người đều tự đi về phía trước…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*