Tình cảm sâu đậm nhưng không thật tâm, cũng là bỏ đi! – #Status

Khi trời mưa, mới biết ai là người mang ô đến cho bạn

Khi gặp chuyện, mới biết ai là người thật lòng với bạn

Có những người chỉ sẽ luôn thêu hoa trên gấm, sẽ không giúp bạn khi gặp khó khăn…

Hoa nở rồi, sẽ lại tàn. Thời gian qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại!

Nên trân trọng những người đáng trân trọng

Làm những việc bản thân nên làm

Đừng quan tâm đến những chuyện khác quá nhiều

Nói lời hoa mỹ nhưng không giữ lời hứa, cũng là vô ích…

Tình cảm sâu đậm nhưng không thật tâm, cũng là bỏ đi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*