Tình yêu, ít nhiều nên giữ lại cho bản thân một ít, nên dành cho lý trí một góc nhất định – #Status

Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ tình yêu mà bản thân đang sở hữu có thật sự được mãi mãi, có thật sự cập được bến bờ hạnh phúc như cả hai đã nói.

Tình yêu, ít nhiều nên giữ lại cho bản thân một ít, nên dành cho lý trí một góc nhất định, trừ lại một lỗ hổng để trái tim lượm nhặt chút hơi thở còn sót lại.

Vì chớp mắt, chúng ta sẽ chẳng thể đoán định được điều gì sắp xảy ra, nước mắt và hạnh phúc, khoảng cách đó vốn dĩ rất mong manh.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*