Tình yêu là gì vậy cha ? – #Status

Tình yêu là gì vậy cha ?

– Khi cha tay trắng mẹ vẫn bằng lòng lấy cha, đó chính là tình yêu con ạ!

– Vậy tình yêu là gì vậy mẹ?

– Khi cha đã có tất cả mọi thứ, cha vẫn yêu mẹ như ngày đầu, đó chính là tình yêu con ạ ❤

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*