Tình yêu năm đó em dành cho anh là thật, mọi sự cố gắng của em cũng là thật. Em yêu anh điên cuồng cũng là thật và em chọn cách rời đi cũng là thật. B – #Status

Tình yêu năm đó em dành cho anh là thật, mọi sự cố gắng của em cũng là thật. Em yêu anh điên cuồng cũng là thật và em chọn cách rời đi cũng là thật. Bởi vì vốn dĩ anh nào đâu có trân trọng nó.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*