Tình yêu, nó mở lối cho trái tim nhưng cũng che mất đi cửa sổ tâm hồn. – #Status

Có một câu nói thế này “Yêu say đắm cũng giống như tự đái vào chân mình vậy, người khác thì thấy đó là sai trái, chỉ có mình bạn thấy ấm”.

Tình yêu, nó mở lối cho trái tim nhưng cũng che mất đi cửa sổ tâm hồn.

Tình yêu tạo cho con người rất nhiều thứ phi thường nhưng cũng giết họ chớp nhoáng.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*