Tớ có thể trải qua trăm vạn mối quan hệ, nhưng đích đến của tớ, tớ chỉ mong có thể đi cùng cậu hết cả cuộc đời. – #Status

Tớ có thể gặp một, hai, ba người thậm chí là hàng trăm người nhưng cũng chẳng ai cho tớ cảm giác hạnh phúc như khi bên cậu.

Tớ có thể trải qua trăm vạn mối quan hệ, nhưng đích đến của tớ, tớ chỉ mong có thể đi cùng cậu hết cả cuộc đời.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*