Tôi bật khóc… • Khi biết mình thua cuộc…. – #Status

Tôi bật khóc…

• Khi biết mình thua cuộc….

Vòng tay này…

• Không giữ được ai kia…..

• Bao ngày qua tôi đã lầm tin tưởng..

• Về một người không phải của riêng tôi…

Muốn quên lắm..

• Nhưng làm sao quên được..

• Một bóng hình tôi đã khắc vào tim….

Người đâu biết từng đêm tôi khó

ngủ.. Nhớ đến người mà nước mắt cứ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*