Tôi bây giờ thì cần gì hả ? – #Status

Tôi bây giờ thì cần gì hả ?

Tôi chỉ cần có người thủ thỉ, tâm sự thôi.

Tôi thèm được nghe và khát được nói. Tôi bây giờ chênh vênh lắm…

Ngoài kia là cả một trời đông đầy gió. “Có nơi nào ấm áp ?”

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*