Tôi biết rằng gần đây bạn đang rất mệt mỏi. – #Status

Tôi biết rằng gần đây bạn đang rất mệt mỏi.

Loại mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần.

Mệt mỏi với các mối quan hệ…

Nhất là khi phải đối mặt với sự bất lực của tương lai.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*