Tôi cho cậu biết một phần diễn biến, một kết quả cuối cùng còn cái nguyên nhân cậu mãi mãi chẳng bao giờ biết được….tòan do cậu cả – #Status

Tôi cho cậu biết một phần diễn biến, một kết quả cuối cùng còn cái nguyên nhân cậu mãi mãi chẳng bao giờ biết được….tòan do cậu cả

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*