Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn bởi vì nó không có dũng khí – #Status

Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì bờ biển bên kia, không có ai đợi nó

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*