Tôi hi vọng đàn ông có thể hiểu rằng. – #Status

Tôi hi vọng đàn ông có thể hiểu rằng.

Phụ nữ đã phải chờ đợi rất lâu, bao dung rất nhiều, cho đến khi họ từ bỏ, chính là lúc họ mất đi toàn bộ kiên nhẫn, kiệt quệ bao dung. Và không còn đủ sức lực chống đỡ, chứ không phải họ hết yêu, mà là họ hết sức.

Khi phụ nữ chờ đợi, bạn cho là nghĩa vụ. Khi phụ nữ bao dung, bạn nghĩ là trách nhiệm. Vậy khi phụ nữ buông tay, bạn hãy hiểu đấy là kết cục.

Đừng oán hận, đừng than trách. Khi một người phụ nữ còn nỗ lực vì bạn, chính là vì họ còn yêu. Nhưng khi họ từ bỏ, không phải họ hết yêu, mà là họ hết sức.

Nếu như bạn chưa từng nhìn thấy người cô ấy vì chạy theo bạn mà đôi bàn chân ứa máu đầm đìa, giống như bạn chưa từng nhìn thấy họ vì bao dung bạn mà trái tim tan nát đẫm lệ, thì bạn chẳng có tư cách hỏi họ vì sao buông tay.

Đàn bà, rất nặng tình nhưng cũng rất tuyệt tình.

Đàn bà, khi còn thương, bạn là trời. Nhưng khi buông lơi, bạn không bằng đống cứt.

“Nên khi yêu, hãy nghĩ thật nhiều, đàn ông hay cả đàn bà, bạn muốn làm trời..hay làm đống cứt”.

Tôi hi vọng đàn ông có thể hiểu rằng. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*