Tôi không biết.. Tôi đối với cậu ấy chẳng có biểu cảm nào khác ngoài yêu thương… Muốn buông bỏ cũng không được… bởi vì nó vẫn vô hình vậy thôi … – #Status

Tôi không biết..

Tôi đối với cậu ấy chẳng có biểu cảm nào khác ngoài yêu thương…

Muốn buông bỏ cũng không được…

bởi vì nó vẫn vô hình vậy thôi …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*