Tôi không cần người yêu, tôi chỉ cần người thương. Họ thương tôi vì đã biết tôi trải qua cuộc sống này vất vả thế nào – #Status

Tôi không cần người yêu, tôi chỉ cần người thương. Họ thương tôi vì đã biết tôi trải qua cuộc sống này vất vả thế nào, mình tôi đã sống một mình mệt mỏi ra sao.

Họ không nói lời hoa mỹ, họ không thể hiện, họ chỉ lẳng lặng bên tôi mỗi ngày, họ lắng nghe câu chuyện của tôi, rồi chỉ cho tôi đâu là đúng đâu là sai.

Họ không chọn đi với nhiều người, họ chọn đi cạnh tôi với niềm tin sẽ chờ được rằng tôi sẽ lại vui. Họ cho tôi nụ cười, tôi cho họ bình yên, họ khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ, có thể là nơi cho tôi tìm về, chỉ để dựa đầu vào vai họ.

Họ không khuyên tôi mạnh mẽ, họ chỉ bảo tôi cố gắng vì tương lai, có mệt mỏi thì nghĩ ngơi rồi tiếp tục. Họ không cần tôi làm gì cho họ, chỉ cần tôi ở bên cạnh họ, cho họ vững tâm vì họ cũng cần một chỗ dựa khi yếu lòng như tôi…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*