Tôi không còn cảm thấy lạc lõng khi ai đó rời khỏi thế giới của tôi nữa. – #Status

“Tôi không còn cảm thấy lạc lõng khi ai đó rời khỏi thế giới của tôi nữa. Chỉ là một ngày nắng nào đó, tôi sẽ mang mọi thứ ướt đẫm trong lòng phơi ra. Nó sẽ khô nhưng không thể nào ổn như lúc trước. Con người mà, ai rồi cũng sẽ có lúc phải rời đi.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*