Tôi không phải người mù quáng, cũng không phải người bất chấp hết tất cả để yêu – #Status

Tôi không phải người mù quáng, cũng không phải người bất chấp hết tất cả để yêu, chỉ là tôi dành cho người tôi yêu những gì tốt đẹp nhất tôi có – cho tới một ngày, khi không còn cảm thấy anh ta xứng đáng. Tôi đi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*