Tôi lạ lắm, vui thì nói chuyện, buồn thì thôi. – #Status

Tôi lạ lắm, vui thì nói chuyện, buồn thì thôi.

Thích thì trả lời tin nhắn, không thì im lặng.

Lúc thì vui vẻ, lúc thì khó chịu. Có khi thì thân mật nhưng khi khác thì như người dưng…Đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*