Tôi muốn đến một nơi xa xôi, phong cảnh thiên nhiên bị người đời quên lãng – #Status

Tôi muốn đến một nơi xa xôi, phong cảnh thiên nhiên bị người đời quên lãng, nơi đó xa xôi không có dấu chân người, chẳng mấy khi liên quan đến hồng trần. Nhà cửa cứ thế mà giản đơn, trồng mai gây liễu, lấy nước suối pha trà. Nếu may mắn có được người yêu mình, bên nhau dài lâu, không sợ mưa gió mài mòn, cũng không quan tâm tháng năm dài ngắn.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*