Tôi nghĩ, lời hứa trong tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này. Nhưng ít nhất, nó cũng làm chúng ta vui trong lúc đang hạnh phúc. Nếu như có thứ gì – #Status

Tôi nghĩ, lời hứa trong tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này. Nhưng ít nhất, nó cũng làm chúng ta vui trong lúc đang hạnh phúc. Nếu như có thứ gì đó vô dụng hơn cả lời hứa, thì đúng là đồ bỏ đi rồi, vì dụ như anh chẳng hạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*