“Tôi sợ cái cảm giác lưng chừng. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Đối với tôi, hoặc là có trọn vẹn, thống thiết có được. Còn hoặc không muốn, thì g – #Status

“Tôi sợ cái cảm giác lưng chừng. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Đối với tôi, hoặc là có trọn vẹn, thống thiết có được. Còn hoặc không muốn, thì giả có nằm dựa vào lòng mình, tôi cũng chẳng buồn giang tay ôm lấy.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*