Tôi thích thầm cậu đã rất lâu rồi. – #Status

_______________

Tôi thích thầm cậu đã rất lâu rồi. Phải, rất thích. À mà quên, cậu có người mà cậu yêu rồi nhỉ ? Ngày trước, và cả bây giờ cũng vậy, nhiều khi thấy cậu onl face mà không dám nhắn tin, mà làm gì có chuyện gì để mà nhắn, mà nhắn với tư cách gì ? Nếu nhắn khi không có chuyện gì thì chỉ sợ vợ tương lai của cậu nghĩ tôi sẽ là người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của 2 người thôi nhỉ

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

:).

Cậu có biết rằng, khi nhận được giấy mời của cậu, tôi đau khổ như thế nào không ?

Nghĩ lại thì ngày ấy tôi cũng thật ngốc, khi thích một người mà không dám thổ lộ…

Tôi thích cậu, tôi yêu cậu, tôi nhớ cậu…

Phải, rất thích.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*