Tôi thừa biết, cái gì cũng có một thời gian. Nên tôi không vội vã, cũng chả muốn lún sâu – #Status

Tôi thừa biết, cái gì cũng có một thời gian. Nên tôi không vội vã, cũng chả muốn lún sâu. Ai cũng vậy, rồi cũng sẽ chán chường với những thứ đang có ở thực tại. Rồi chẳng ai còn thiết tha, cũng chẳng ai muốn níu giữ. Cứ như vậy, mọi thứ xa tầm với….rồi biến mất khỏi cuộc sống của ta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*