Tôi vì mọi thứ xung quanh mà stress. – #Status

Tôi vì mọi thứ xung quanh mà stress.

Không phải do lỗi của bản thân nhưng đó vẫn là một phần trách nhiệm khong thể nào thiếu. Ngày qua ngày mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng dẫu vậy chúng tôi vẫn sống, trơ trọi như ngọn cỏ. Bám víu mà sống sót cho tội lỗi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*