Trách móc, vì điều gì ? – #Status

Trách móc, vì điều gì ?

Tiếc, nhưng ngày đó bản thân mình chưa tốt .

Chỉ trách duyên này, đến vội vàng ra đi cũng chẳng hay ..

Thôi, cuộc đời này đến vậy cũng chẳng màng

Có đến có đi, chỉ mong sau này lỡ có gặp

thấy cả hai vẫn hạnh phúc là đủ…

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*