Trên bước đường nhân sinh, dẫu bạn từng gặp gỡ bao nhiêu, quen biết bao nhiêu, thì người thật sự bên cạnh bạn liệu còn được mấy ai? – #Status

Trên bước đường nhân sinh, dẫu bạn từng gặp gỡ bao nhiêu, quen biết bao nhiêu, thì người thật sự bên cạnh bạn liệu còn được mấy ai?

Càng lớn chúng ta sẽ càng ít bạn bè, bởi càng trưởng thành, chúng ta càng có nhiều thứ để gánh vác, để đối mặt và để toan tính.

Những lúc thơm nồng mới bên ta là bạn Đắng, những lúc cay đắng vẫn bên ta thì đó là bạn Đời… Nhân sinh mấy tỷ người nhưng có mấy người là tri kỉ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*