Trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như, tất cả rồi sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy của tháng năm. Thứ duy nhất còn lưu lại, có lẽ chỉ là những hồi – #Status

Trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như, tất cả rồi sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy của tháng năm. Thứ duy nhất còn lưu lại, có lẽ chỉ là những hồi ức về thanh xuân rực rỡ…

Trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như, tất cả rồi sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy của tháng năm. Thứ duy nhất còn lưu lại, có lẽ chỉ là những hồi - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*