Trên đời này, tình cảm là thứ không thể nào làm lại được. – #Status

Trên đời này, tình cảm là thứ không thể nào làm lại được. Cho dù thật sự có thể làm lại, bạn cũng sẽ nhận ra tất cả đều đã thay đổi. Thứ duy nhất có thể quay trở về chỉ là những kí ức tồn tại sâu trong đáy lòng. Đúng vậy, không thể quay lại được, cho nên chúng ta chỉ có thể cố gắng bước về phía trước. Thế giới này không thể tạo ra sự hối hận; đừng để đến lúc tan nát cõi lòng rồi mới ân hận mà tìm cách chắp vá.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*