Trên đường đời nhất định gan phải to và mặt phải dày. – #Status

Trên đường đời nhất định gan phải to và mặt phải dày. Nếu như mày vì một câu nói của người khác mà nổi điên hoặc là ngơ ngẩn lạc trôi, trong lòng mày thật ra là đang sống theo lời nói của người khác. Đem niềm vui của bản thân mình mà giao phó cho một câu nói tùy tiện của người khác, đó là điều rất ngu ngốc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*