Trộm nghĩ, nếu thế giới không tạo ra quá nhiều ngày lễ cho tình yêu, thì hẳn là những kẻ cô đơn sẽ bớt buồn đôi chút – #Status

Trộm nghĩ, nếu thế giới không tạo ra quá nhiều ngày lễ cho tình yêu, thì hẳn là những kẻ cô đơn sẽ bớt buồn đôi chút

:)))

Mình vừa dạo một vòng cmt, tự nhiên cười. Mưa hay không mưa có quan trọng gì?

Những kẻ yêu nhau, mưa, hay không mưa thì vẫn bên nhau.

Mà ngược lại, những kẻ chỉ một mình, thì không mưa hay mưa, vẫn thế.

Cuộc gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước. Nếu bạn đã không phải là Chức Nữ, hà cớ gì lại mong cầu gặp được Ngưu Lang?

Vậy nên, đừng nghĩ nữa. Cứ vui vẻ. Rồi bạn sẽ gặp một người, dù không phải Ngưu Lang, cũng không trên Hỉ Thước, càng không trong Thất Tịch. Nhưng bạn chắc chắn sẽ gặp, một người như vậy, rất rất muốn gặp bạn, bất kể ở đâu, bất kể thời điểm nào. Bất kể luân thường, bất kể nhân duyên.

=)))

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*