Trong 1 mối quan hệ có cả 3 người!!!! – #Status

Trong 1 mối quan hệ có cả 3 người!!!!

Người nào không được yêu

>> người đó là kẻ thứ 3 <<

Hãy tự mình nhìn nhận sự tồn tại của bản thân trong một mối quan hệ .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*