Trong cái xã hội mà sự giàu có tỷ lệ nghịch với lương tâm nghề nghiệp – #Status

Trong cái xã hội mà sự giàu có tỷ lệ nghịch với lương tâm nghề nghiệp, sự thành công tỷ lệ nghịch với tâm tính thì người ta chỉ thích nhìn thấy người khác gặp bất hạnh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*