“ Trưởng thành, Là bạn có thể tỉnh táo để đáp ứng sự gàn gũi của bất cứ ai và bạn có thể bình tĩnh đối mặt với sự xa láng của bất cứ ai” . – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*