TRƯỞNG THÀNH – #Status

TRƯỞNG THÀNH

Trưởng thành đơn giản là không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác hay cho hoàn cảnh.

Có những điều mình đã lựa chọn. Vậy thì kết quả là tốt hay xấu đều xuất phát từ lựa chọn đúng hay sai của mình. Cũng có những điều mình không có cơ hội lựa chọn nhưng mình đã có cơ hội thay đổi, sửa chữa, điều chỉnh hay từ bỏ….nhưng mình đã chọn không làm. Cũng có những điều hoàn toàn ngoài tầm với nhưng mình đã có thể chọn sống với nó bằng cách nhìn tiêu cực hay tích cực…..

Vậy nên, cuộc sống luôn là một chuỗi những lựa chọn, bất chấp khởi nguồn của nó là gì, bất chấp những điều đã, đang và có thể xảy ra. Tất cả đều là lựa chọn của chính mình. Hãy đón nhận kết quả dù buồn hay vui với sự tự chủ của chính mình. Hãy tự nhủ mình là người duy nhất chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình chứ không phải ai khác.

Một khi thấu hiểu như vậy, lạ thay, chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn cũng như đón nhận kết quả mọi sự với sự an nhiên hơn trước.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*