Từ bỏ là một chuyện – #Status

Từ bỏ là một chuyện

Quên được hay ko lại là một chuyện khác

Từ bỏ là một chuyện - #Status

:)))

“Hết thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần e đủ tuyệt vọng.”

Nhưng sao không ai nói, từ bỏ rồi cũng có quên được đâu!

Từ bỏ là một chuyện - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*