Tuổi trẻ, ai cũng mong thoát khỏi vòng tay ba mẹ càng sớm càng tốt. – #Status

-” Tuổi trẻ, ai cũng mong thoát khỏi vòng tay ba mẹ càng sớm càng tốt. Nhưng lớn rồi mới biết, đi trăm nơi,,, không đâu bằng nhà, gặp vạn người, không ai tốt bằng ba mẹ ❤️”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*