Ừ!..em ổn mà! – #Status

-Này… Trải qua nhiều chuyện không tốt như thế, sao bản thân em lại chẳng nói một câu! Chẳng oán chẳng kêu chẳng trách chẳng rằng! Cứ ôm khư khư một mình với một đống hỗn loạn như thế? Em thật sự…

– Ừ!..em ổn mà!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*