Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. – #Status

Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc.

Người trên thế gian hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng.

Mà uống trà sẽ sạch tâm, mấy bình trà loãng, lại giống như ngọc dịch quỳnh tương, uống xong phiền não tự tiêu .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*