Và cũng ở một độ tuổi nào đó, chúng ta chẳng còn muốn làm gì cả. Ngoài sống thật tốt, và lẩn tránh tất cả những gì mang sự tổn thương tương tự ta đã đ – #Status

Và cũng ở một độ tuổi nào đó, chúng ta chẳng còn muốn làm gì cả. Ngoài sống thật tốt, và lẩn tránh tất cả những gì mang sự tổn thương tương tự ta đã đi qua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*