Và đến cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là những con người tầm thường chếnh choáng với cái suy nghĩ rằng tình yêu, chỉ tình yêu, mới có thể chữa lành – #Status

Và đến cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là những con người tầm thường chếnh choáng với cái suy nghĩ rằng tình yêu, chỉ tình yêu, mới có thể chữa lành được những gì vụn vỡ trong lòng mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*