Và nếu người ấy không bao giờ hỏi thì sao? Sau đó thì sẽ thế nào? – #Status

Thật kỳ quặc khi những người gần gũi với bạn làm tổn thương bạn; Bởi vì sau đó bạn sẽ mắc kẹt giữa: “tôi nên tha thứ cho người ấy và để chuyện đó qua đi, hay tôi nên ngừng nói chuyện với người ấy một thời gian cho đến khi chính họ quay về tìm lại tìm cảm giữa bản thân và tôi.”

Và nếu người ấy không bao giờ hỏi thì sao? Sau đó thì sẽ thế nào?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*